Hội nghị Khoa học Địa lý Việt Nam

Di Sản Văn Hóa

Công Viên Địa Chất Toàn Cầu

3 Di Sản Tiêu Biểu

(05/01/2021)

Khu Dự Trữ Sinh Quyển Thế Giới

9 Di Sản Tiêu Biểu

(05/01/2021)

Di Sản Tư Liệu

7 Di Sản Tiêu Biểu

(05/01/2021)

Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

12 Di Sản Tiêu Biểu

(05/01/2021)

Di Sản Hỗn Hợp

1 Di Sản Tiêu Biểu

(05/01/2021)

Di Sản Văn Hóa

5 Di Sản Tiêu Biểu

(05/01/2021)

Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới

2 Di Sản Tiêu Biểu :

(05/01/2021)

Di Tích Lịch Sử

Di tích lịch sử trong tiếng Anh gọi là: Historical Relic.

(04/01/2021)

Di Tích Văn Hóa

Công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình,...

(04/01/2021)

Danh Lam - Kiến Trúc

Di tích kiến trúc nghệ thuật là công trình kiến trúc nghệ thuật, tổng thể kiến trúc đô thị...

(04/01/2021)

Di Sản UNESCO

Di sản thế giới là một điểm mốc hay khu vực được lựa chọn bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa...

(05/01/2021)
ZALO
FACEBOOK
0913421800